16 maj 2016

GIVEAWAY RESULTS WSDEAR / WYNIKI KONKURSU WSDEAR

Ogłaszam, iż zwycięzcą w konkursie organizowanym z WSDEAR zostaje... 

Proszę skontaktować się w sprawie odbioru nagrody z cooperation@wsdear.com !

I declare that the winner in a competition organized with WSDEAR is ...

 Please contact the reception with awards cooperation@wsdear.com !


                                   Congratulations on winning! and thanks to all who submitted! ♥


 A welcome addition to this store!

fashion shopping platform

exclusive fashion products